insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Wildebijen.nl
Wildewespen.nl
Insectenplanten.nl
Terug naar familie
Volgende plant
Vorige plant

familie:
naam:


voorkomen in Ned.:
biotoop:

bloeitijd:
hoogte:
bladvorm:
nummer:
Oec. flora:

Ranonkelfamilie
Scherpe boterbloem
Ranunculus acris

zeer algemeen
grasland

april tot en met juli
20-60 cm
handvormig
039002
Scherpe boterbloem
foto: Huib Koel

Omschrijving:
Een overblijvend, opgaand kruid met een korte, horizontale wortelstok. De bloemen (10-25mm breed) staan in losse pluimen, de kroonbladen zijn botergeel en de kelkblaadjes zijn geelgroen. De grondbladeren zijn lang gesteeld, handvormig en diep ingesneden. Komt veel voor langs wegen en in weilanden in een vochtige stikstofhoudende grond.

  Stuifmeel: Nectar:Groefbij op scherpe boterbloem
foto: Pieter van Breugel

kleur:
klasse (1-5):
.
.
kleur:
klasse (1-5):
.
.
stuifmeel kleur

pollenbeeld

.

foto:
  deze plant wordt bevlogen door: Asbij
Kleine of beemdzandbij
Rode zandbij
Ranonkelbij
Poldermaskerbij
Andrena cineraria
Andrena fulvata
Andrena schencki
Chelostoma florisomne
Hylaeus confusus

Insectenplanten.nl 2003-2023