Insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Wildebijen.nl
Wildewespen.nl
Insectenplanten.nl
Terug naar familie
Volgende plant
Vorige plant

familie:
naam:

bloeitijd:

hoogte:
bladvorm:
nummer:
Oec. flora:

Ranonkelfamilie
Bosanemoon
Anemone nemorosa
maart-mei

5-25cm
ingesneden
039005


bosanemoon

Bosanemoon
foto: Huib Koel

Omschrijving:
Het aantal bloemdekbladeren van de Bosannemoon is meestal zes. Ze zijn van buiten vaak roodachtig of soms paarsrood (naarmate ze ouder worden).

De bloemen zijn alleenstaand, de stengelbladeren dubbel zo lang als hun steel. De steel van de wortelbladeren bij de top kort behaard.
Bosanemoon komt voor op vochtige, matig voedselrijke, humusrijke grond in loofbossen en hakhout. Ook op grasgrond en aan slootkanten. Algemeen in Zuidlimburg, elders een stinsenplant. Onder anderen in Zuid-Kennemerland.
Stuifmeel:
klasse (1-5): 3
Nectar:
klasse (1-5): 2


bosanemoon

Anemone nemorosa
foto: Huib Koel

Stuifmeel kleur:

grauwwit
Pollenbeeld:

Pollen bosannemoon

foto: Pollen.tstebler.ch
  deze plant wordt bevlogen door: Honingbij Apis mellifera

Insectenplanten.nl 2003-2023