Insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Wildebijen.nl
Wildewespen.nl
Insectenplanten.nl
Terug naar familie
Volgende plant
Vorige plant

familie:
naam:

bloeitijd:

hoogte:
bladvorm:
nummer:
Oec. flora:
Ranonkelfamilie
Blauwe anemoon
Anemone apennina
mei

5-25cm
lobbig
039006

blauwe anemoon

foto: Huib Koel

Omschrijving:
De Blauwe anemoon, een stinzeplant, groeit op beschaduwde plaatsen op zand en zandige klei. Het is een lage, overblijvende plant met een knolvormige, verticale wortelstok.

Net als de inheemse Bosanemoon, anemona nemorosa, is het een vroege voorjaarsbloeier. Vooral vroeg in het jaar vliegende insecten (hommelkoninginnen) vliegen veelvuldig op anemonen.
Stuifmeel: Nectar:

blauwe anemoon

foto: Huib Koel

kleur:
klasse (1-5):
.
.
kleur:
klasse (1-5):
.
.
stuifmeel kleur

pollenbeeld

Pollen Blauwe anemoon

foto: Pollen.tstebler.ch
  deze plant wordt bevlogen door: Honingbij
Hommels
Apis mellifera
Bombus

Insectenplanten.nl 2003-2023