Insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Insectenplanten.nl
Wildebijen.nl
Wildewespen.nl

Terug naar familie
Volgende plant
Vorige plant

familie:
naam:


bloeitijd:
hoogte:
bladvorm:
nummer:
Oec. flora:

Vlinderbloemfamilie
Gewone rolklaver
Lotus corniculatis

mei-herfst
10-40cm
omgekeerd eirond
049002
Rolklaver
foto: Huib Koel

Omschrijving:
Een overblijvend kruid met liggende of iets opgerichte stengels zonder uitlopers. De stengel is niet hol. De drievingerige bladeren hebben omgekeerde eironde, soms behaarde blaadjes zonder duidelije zijnerven. De dooiergele bloemen zijn 10-16 mm lang. De knoppen en jonge bloemen zijn vaak rood aangelopen. De bloemhoofdjes hebben 2-7 bloemen. De peulen zijn lang en smal met een spitse iets omhooggerichte punt.
Groeit op vochtige tot droge, matige voedselrijke grond in lage graslanden, en in de duinen. Minder algemeen in het zeekleidistrict.
Insecten lijken de bloemen te bezoeken voor de nectar en niet voor stuifmeel.
Voor vele solitaire bijen is dit een belangrijke drachtplant. O.a. de waardplant van de St. Jansvlinder.
Stuifmeel: Nectar:


Gewone rolklaver

foto: Huib Koel

kleur:
klasse (1-5):
wit
kleur:
klasse (1-5):
 
stuifmeel kleur

Pollenbeeld:

Pollen Rolklaver

foto: Pollen.tstebler.ch
  deze plant wordt bevlogen door: Donkere klaverzandbij
Grote harsbij
Tweelobbige wolbij
Kleine wolbij
Kleine harsbij
Zwarte sachembij
Duinkegelbij
Ruige behangersbij
Lapse behangersbij
Zilveren fluitje
Kustbehangersbij
Klaverdikpootbij
Gouden slakkenhuisbij
Boommetselbij
Bosmetselbij
Geelgespoorde houtmetselbij
Zwartgespoorde houtmetselbij
Klavermetselbij
Driedoornige metselbij
Andrena labialis
Anthidium byssinum
Anthidium oblongatum
Anthidium puntatum
Anthidium strigatum
Anthophora retusa
Coelioxys mandibularis
Megachile circumcincta
Megachile lapponica
Megachile leachella
Megachile maritima
Melitta leporina
Osmia aurulenta
Osmia parietina
Osmia uncinata
Hoplitis claviventris
Hoplitis leucomelana
Hoplitis ravouxi
Hoplitis tridentata

Insectenplanten.nl 2003-2023