Insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Wildebijen.nl
Wildewespen.nl
Insectenplanten.nl

Terug naar familie
Volgende plant
Vorige plant

familie:
naam:


bloeitijd:
hoogte:
bladvorm:

nummer:
Oec. flora:

Vlinderbloemfamilie
Witte klaver
Trifolium repens

Mei-herfst
10-30cm
drievingerig,
bijna rond
049004
Witte klaver
foto: Huib Koel

Omschrijving:
Overblijvend kruid met kruipende uitlopers. De bladeren hebben vaak een witte, sikkelvormige tekening. Aan de rand zijn de bladeren zwak getand. De bloemen zijn wit of lichtroze op lange bladloze stengels. Ze zijn verzameld in rode bloemhoofdjes en worden na het bloeien zwart en vallen pas af als de zaden rijp zijn. Het bloemhoofdje is kogelrond. Witte klaver groeit op natte, voedselrijke, soms zilte graslanden en in bermen.
  Stuifmeel: Nectar:Witte klaver
foto: Huib Koel

kleur:
klasse (1-5):
.
3
kleur:
klasse (1-5):
.
4
stuifmeel kleur

pollenbeeldfoto: Pollenclub
Imkersvereniging Amstelland
  deze plant wordt bevlogen door: Donkere klaverzandbij
Rode zandbij
Hommels
Geelgespoorde houtmetselbij
Klaverdikpootbij
Vroege bloedbij
Andrena labialis
Andrena schencki
Bombus
Hoplitis claviventris
Melitta leporina
Sphecodes rubicundus

Insectenplanten.nl 2003-2023