insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Insectenplanten.nl
Wildebijen.nl
Wildewespen.nl
Bijenradar
Terug naar familie
Vorige plant

familie:

naam:

bloeitijd:
Rode lijst:
hoogte:
bladvorm:
nummer:
Oec. flora:

Kaasjeskruidfamilie
Malvaceae
Heemst
Althaea officinalis
juli-september
kwetsbaar
60-150 cm
ingesneden
065006
2 - 185

Heemst, Tiengemeten - aug. 2015
Zandhommel op Heemst
foto's: Huib Koel

Omschrijving:

Heemst, Althaea officinalis, is een fluweelachtig, viltige plant waarvan de bovenste bladeren hoogstens tot 0,25-0,30cm zijn ingesneden. De bleekroze bloemen, 1,5 tot 2 cm breed, staan op korte bloemstelen.

De plant komt voor in rietmoerassen en ruigten, langs sloten. Meestal in brak milieu; soms aan rivieroevers en in duinvalleien. Komt vooral voor in Zeeland, langs de grote rivieren en in het veenweide gebied van Noord-holland. Ook op sommige plaatsen langs de kust van het IJsselmeer.

Naast bijenplant is de plant ook de waardplant voor de rups Larentia clavaria, de Malvabandspanner (vroeger Heemstspanner).
  Stuifmeel: Nectar:  

kleur:
klasse (1-5):

..
kleur:
klasse (1-5):

..
stuifmeel kleur


pollenbeeld

  wordt bevlogen door: Zandhommel
Bombus veteranus

Insectenplanten.nl 2003-2023