insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Insectenplanten.nl
Wildebijen.nl
Wildewespen.nl

Terug naar familie
Volgende plant
Vorige plant

familie:
naam:

bloeitijd:

hoogte:
bladvorm:
nummer:
Oec. flora:

Kaardebolfamilie
Duifkruid
Scabiosa columbaria
juli-herfst

0,15-60cm
ingesneden
079002
foto: Huib Koel 
Omschrijving:
Duifkruid heeft meestal een lichtblauwe bloem, een enkele keer wit, zeer zelden geel.

Duifkruid bloeit met afzonderlijke bloempjes (2-3,5 cm), waarvan de buitenste langere slippen hebben dan de binnenste. Het omwindsel heeft verder een brede zoom en is vliezig.
De stengel is door zeer korte haren grijsgroen, door langere haren stijf behaard.
De bovenste bladeren zijn diep ingesneden met een smalle eindslip, de onderste bladeren hebben dat niet en hebben een grote eironde eindslip.

Een overblijvende plant, op vochtige, kalkhoudende grond in grazige, vaak zandige bermen en dijken. Ook in de binnenduinen. In het gebied van de Gelderse IJssel minder zeldzaam. Het is ook een populaire tuinplant.
  Stuifmeel: Nectar:


foto: Huib Koel

kleur:
klasse (1-5):
.
.
kleur:
klasse (1-5):
.
.
stuifmeel kleur

.

pollenbeeld

.

  wordt bevlogen door: Knautiabij
Oranje zandbij
Gewone koekoekshommel
Roodbruine groefbij
Zwarte wespbij
Duinkegelbij
Vlekkenbij
Andrena hattorfiana
Andrena marginata
Bombus campestris
Lasioglossum xanthopus
Nomada argentata
Coelioxys mandibularis
Thyreus

Insectenplanten.nl 2003-2018