insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Insectenplanten.nl
Wildebijen.nl
Wildewespen.nl

Terug naar familie
Volgende plant

familie:
naam:

bloeitijd:

hoogte:
bladvorm:
nummer:
Oec. flora:

Schermbloemfamilie
Peen
Daucus carota
juni-herfst

30-80cm
geveerd
080001Peen
foto: Paul BusselenGewone keverdoder (Tiphia femorata)
foto: Huib Koel

Omschrijving:
Het geslacht Daucus, waartoe de Peen, of Wilde peen, behoort, bevat circa 60 soorten. De oorsprong van de Peen ligt in het Middellandse-Zeegebied. In Nederland komt algemeen voor in de zuidwestelijke helft van ons land; in het overige deel is zij vrij zeldzaam. De plant gedijt het beste op een voedselarme, goed doorlatende droge grond en is te vinden op bermen en dijken en in de duinen.

De Wilde peen is een tweejarige plant. De langgesteelde bladeren zijn dubbel tot viervoudig geveerd en in omvang eivormig tot elliptisch. In een bloeiende plant heeft zich uit de eindknop een bebladerde stengel gevormd. Aan het eind daarvan staat de bloeiwijze in de vorm van een scherm. In de oksel der bladeren ontstaan zijstengels met weer aan het eind een bloemscherm. Dit proces kan zich nog een aantal keren herhalen.

In de zomer treffen we diverse insecten aan op de bloeiende schermen. Bijen, weekschildkevers (soldaatjes), maar ook keverdoders, zoals de Gewone keverdoder (Tiphia femorata).
Stuifmeel: Nectar:


Daucus carota
foto: Paul Busselen

kleur:
klasse (1-5):
grauwwit
3
kleur:
klasse (1-5):
n.b.
1
stuifmeel kleur

.

pollenbeeld

Pollen Peen

foto: Pollen.tstebler.ch
wordt bevlogen door:  Bijen Zilveren zandbij
Glimmende dwergzandbij
Schermbloemzandbij
Roodrandzandbij
Tuinmaskerbij
Hommels
Andrena argentata
Andrena minutuloides
Andrena nitidiuscula
Andrena rosae
Hylaeus hyalinatus
Bombus
wordt bevlogen door:  Wespen Keverdoders
Tiphiidae

Insectenplanten.nl 2003-2023