insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Insectenplanten.nl
Wildebijen.nl
Wildewespen.nl

Terug naar familie
Volgende plant
Vorige plant

familie:
naam:


bloeitijd:

hoogte:
bladvorm:
nummer:

Schermbloemfamilie
Fluitenkruid
Anthriscus sylvestris

mei-juni

50-150cm
veerdelig
080005


fluitenkruid

foto: Paul Busselen

Omschrijving:
"Hollands kant", zo wordt deze frisse voorjaarsbloeier genoemd wanneer deze menige berm of slootkant siert.

Fluitenkruid is een opgaand, overblijvend kruid met een holle stengel. Bovenaan is de plant vrijwel kaal. De bladeren zijn veerdelig.

De witte bloemen zijn 3-4mm breed. De vrucht is 8-10mm lang en zwart.

Het kruid werd gebruikt als kleurstof en als keukenkruid. Zevenblad groeit in graslanden, bosranden en bermen.
  Stuifmeel: Nectar:
fluitenkruid

foto: Paul Busselen

kleur:
klasse (1-5):
.
.
kleur:
klasse (1-5):
.
.
stuifmeel kleur

.

pollenbeeld

.

wordt bevlogen door:  Bijen Goudpootzandbij
Zwartbronzen zandbij
Fluitenkruidbij
Halfgladde dwergzandbij
Witkopdwergzandbij
Gewone wespbij
Gewone kleine wespbij
Roodharige wespbij
Sierlijke wespbij
Akkerhommel
Gedoornde groefbij
Gewone dwergbloedbij
Andrena chrysosceles
Andrena nigroaenea
Andrena proxima
Andrena semilaevis
Andrena subopaca
Nomada flava
Nomada flavoguttata
Nomada lathburiana
Nomada panzeri
Bombus pascuorum
Lasioglossum laevigatum
Sphecodes miniatus
  Wespen Keverdoders
Knotswespen
Tiphiidae
Sapyga/Sapygina

Insectenplanten.nl 2003-2023