insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Insectenplanten.nl
Wildebijen.nl
Wildewespen.nl
Terug naar familie
Volgende plant

familie:
naam:

bloeitijd:
voorkomen in Ned.:
hoogte:
bladvorm:
nummer:
Oec. flora:

Ruwbladigen
Bernagie
Borago officinalis
juni-herfst
cultuurplant
20-60 cm
spitsvormig
096001
niet opgenomen
Komkommerkruid
© foto's: dr. Paul Busselen
verspreidingsatlas

© Verspreidingsatlas

Omschrijving:
Bernagie of Komkommerkruid is een éénjarig, opgaand, stijf behaard kruid, waarvan alle delen een komkommerachtige geur verspreiden.
Borago offinicalis komt oorspronkelijk uit Zuid-Europa.

De onderste bladeren zijn onderste eirond, in de bladsteel versmald. De bovenste zijn langwerpig tot lancetvormig, en zittend.

De blauwe, in het midden witte, stervormige bloem is 15-30mm breed en heeft een diep gelobde kelk. De bloem heeft brede schubben in het midden en lange buiten de bloemkroon uitstekende, donkere meeldraden. De bloemen zitten aan dikke omgebogen stelen.

De plant groeit op akkers, op ruigten, puinhopen en langs wegen. Wordt ook als tuinkruid gekweekt en vaak verwilderd; ook ingezaaid in wegbermen.

De bloemen kunnen gebruikt worden in salades. Het kruid wordt o.a. gebruikt tegen hartkwalen.
Stuifmeel: Nectar:

Bernagie
© foto: Paul Busselen
kleur:
klasse (1-5):
geel
2
kleur:
klasse (1-5):
lichtgeel
5
stuifmeel kleur

Pollenbeeld:

Pollen Berganie

© foto: Pollen.tstebler.ch
  wordt bevlogen door: Andoornbij
Honingbijen
Hommels
Gouden slakkenhuisbij
Kattenkruidbij
Tuinbladsnijder
Anthophora furcata
Apis
Bombus
Osmia aurulenta
Anthophora quadrimaculata
Megachile centuncularis

© Insectenplanten.nl 2003-2023