insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Insectenplanten.nl
Wildebijen.nl
Wildewespen.nl

Terug naar familie
Volgende plant
Vorige plant

familie:
naam:

bloeitijd:
voorkomen in Ned.:
hoogte:
bladvorm:
nummer:
Oec. flora:

Ruwbladigen
Gewone smeerwortel
Symphytum officinalis
juni t/m september
zeer algemeen
30-100 cm
spitsvormig
096005
3 - 127foto: Huib Koel
Omschrijving:
Smeerwortel is een overblijvend en ruwharig kruid. De bladeren lopen langs de stengel af. De rood/blauwpaarse of witte bloemen zijn 10-18 mm breed, de kelkbladeren zijn 5-7 mm lang en spits. De kroon is tweemaal zo lang als de kelk.
De nootjes zijn glanzend, vrijwel glad en zwart.

Voor insecten met een korte tong is het nectar moeilijk bereikbaar. Hommels breken in door een gaatje in de kelk te knagen. Kleine Akkerhommel-werksters werken zich vaak met veel kabaal naar binnen.

Groeit in bermen en slootkanten op natte, stikstofhoudende, voedselrijke grond. In loofbossen en oeverruigten, ook op dijkhellingen. Algemeen voorkomend, behalve op de waddeneilanden.
Kweker De Heliant zegt: "Grote, stevige zware planten voor aan de oever of gewoon in de tuin. Bedenk wel dat als je deze plant weghaalt, er maar een stukje wortel hoeft te blijven zitten en hij komt weer te voorschijn."
Stuifmeel: Nectar:


foto: Huib Koel

kleur:
klasse (1-5):
blauw
kleur:
klasse (1-5):
lichtgeel
stuifmeel kleur
.
pollenbeeld

Pollen Smeerwortel

foto: Pollen.tstebler.ch
  wordt bevlogen door: Hommels
Akkerhommel
Grashommel
Tuinhommel
Veldhommel
Moshommel
Grote tuinhommel
Boshommel
Vierkleurige koekoekshommel
Aardhommel
Grote koekoekshommel
Zandhommel
Gewone langhoornbij
Bombus
Bombus pascuorum
Bombus hortorum
Bombus ruderarius
Bombus ruderatus
Bombus lucorum
Bombus moscorum
Bombus sylvarum
Bombus sylvestris
Bombus terrestris
Bombus vestalis
Bombus veteranus
Eucera longicornis

Insectenplanten.nl 2003-2023