insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Insectenplanten.nl
Wildebijen.nl
Wildewespen.nl

Terug naar familie
Vorige plant

familie:
naam:bloeitijd:
hoogte:

bladvorm:
nummer:
Oec. flora:

Klokjesfamilie
Zwartblauwe rapunzel
Phyteuma spicatum
subsp.:nigra

eind mei-half juni
20-80 cm

eirond rozet
11010
foto: Huib Koel 
Omschrijving:
Zwarte rapunzel heeft eironde rozetbladeren, meestel met een hartvormige, soms met afgeknotte. Soms met zwarte vlekken in het centrum. De aar is in het begin vaak eivormig, later wordt het meer een cilinder.

Zwartblauwe rapunzel is zeldzaam in Limburg en het pleistocene deel van het land. In Drenthe komt ook nog een vrij grote populatie voor. Ze groeit op beschaduwde en/of grazige plaatsen op vochthoudende maar langdurig natte, tamelijk voedselrijke, niet sterk zure, humeuze, zandige tot lemige grond. Vaak als bosrandplant, tezamen met zevenblad, brandnetel,hondsdraf.
Rapunzel is ook als cultuurplant te koop.
  Stuifmeel: Nectar:

foto: .
kleur:
klasse (1-5):
.
.
kleur:
klasse (1-5):
.
0
stuifmeel kleur


pollenbeeld

  wordt bevlogen door: Hommels Bombus

Insectenplanten.nl 2003-2016