insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Insectenplanten.nl
Wildebijen.nl
Wildewespen.nl

Terug naar familie
Volgende plant
Vorige plant

familie:
naam:

bloeitijd:

hoogte:
bladvorm:
nummer:
Oec. flora:

Composieten
Paardenbloem
Taraxacum officinale
maart-mei

10-50 cm
veerspletig of lijnvormig
11101
foto: Huib Koel 
Omschrijving: Paardenbloem heeft aan elke stengel maar 1 bloemhoofdje. Die stengel is bleek, hol en zacht. De stengel geeft melksap. Aan de voet van die stengel staan de bladeren in een rozet. Kenmerkend zijn de grote tanden, die sterk kunnen varieren, in aantal, grootte, diepte en scherpte maar ze wijzen altijd naar achteren. Paardenbloemen zijn aantrekkelijke nectarplanten voor een groot aantal soorten bijen, de honing van paardenbloemen heeft een specifieke smaak. De voorjaarsdracht periode eindigt wanneer de paardenbloemen zijn uitgebloeid. De plant zit vol met vitaminen A, B en C.
  Stuifmeel: Nectar:


foto: Huib Koel

kleur:
klasse (1-5):
licht oranje
4
kleur:
klasse (1-5):
donkergeel
4
stuifmeel kleurpollenbeeld  wordt bevlogen door: Geriemde zandbij
Wimperflankzandbij
Weidebij
Paardenbloembij
Glimmende dwergzandbij
Zwartbronzenzandbij
Roodgatje
Grijze zandbij
Roodpotige groefbij
Ingesnoerde groefbij
Duingroefbij
Wespbijen
Bonte wespbij
Roodharige wespbij
Tweekleurige slakkenhuisbij
Boommetselbij
Grote bloedbij
Schoffelbloedbij
Gewone dwergbloedbij
Tweekleurige koekoekshommel
Wilgenhommel
Zandhommel
Andrena angustior
Andrena dorsata
Andrena gravida
Andrena humilis
Andrena minutuloides
Andrena nigroaenea
Andrena haemorrhoa
Andrena vaga
Halictus rubicundus
Lasioglossum minitussimum
Lasioglossum tarsatum
Nomada
Nomada bifasciata
Nomada lathburiana
Osmia bicolor
Osmia parietina
Sphecodes albilabris
Sphecodes pellucides
Sphecodes miniatus
Bombus bohemicus
Bombus cryptarum
Bombus veteranus

Insectenplanten.nl 2003-2023