insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Insectenplanten.nl
Wildebijen.nl
Wildewespen.nl

Terug naar familie
Volgende plant
Vorige plant

familie:
naam:


bloeitijd:
hoogte:

bladvorm:

nummer:
Oec. flora:

Composieten
Schermhavikskruid
Hieracium umbellatum

juli-oktober
50-100 cm

lancetvormig, getand

111009

foto: Paul Busselen

Omschrijving:
Schermhavikskruid is een forse plant, met een bloemstengel die pas hoog vertakt, doch de bloemhoofdjes lijken in een scherm te staan. Ze zijn 20-35mm breed. Groeit op zandgrond in loofbossen, bermen en duinen.
  Stuifmeel: Nectar:foto: Paul Busselen

kleur:
klasse (1-5):

?
kleur:
klasse (1-5):

?
stuifmeel kleur

pollenbeeld

  wordt bevlogen door: Paardenbloembij
Pluimvoetbij
Bleekvlekwespbij
Gedoornde slakkenhuisbij
Andrena humilis
Dasypoda hirtipes
Nomada alboguttata
Osmia spinulosa

Insectenplanten.nl 2003-2018