insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Insectenplanten.nl
Wildebijen.nl
Wildewespen.nl
Terug naar familie
Volgende plant
Vorige plant

familie:
naam:


bloeitijd:
hoogte:

bladvorm:

nummer:
Oec. flora:

Composieten
Boerenwormkruid
Tanacetum vulgare

juli-sept
10-70 cm

geveerd met gelobde slippen

111011Boerenwormkruid
foto: Albert de Wilde

Omschrijving:
Boerenwormkruid, een overblijvend, opgaand en geurend kruid met vertakte wortelstok. Vrijwel gladde stengels, donkergroene bladeren. De 5-8 mm brede hoofdjes hebben gele bloemen, de hoofdjes staan met tientallen in een grote pluim. Boerenwormkruid werd tegen allerlei kwalen gebruikt onder meer tegen lintworm. Groeit in bermen, langs akkers en op dijken.
  Stuifmeel: Nectar:


foto: Albert de Wilde

kleur:
klasse (1-5):

?
kleur:
klasse (1-5):

?
stuifmeel kleur

pollenbeeld

  wordt bevlogen door: Kruiskruidzandbij
Grasbij
Donkere zomerzandbij
Bonte viltbij
Roodpotige groefbij
Tronkenbij
Brilmaskerbij
Wormkruidbij
Duinzijdebij
Zuidelijke zijdebij
Andrena denticulata
Andrena flavipes
Andrena nigriceps
Epeoloides coecutiens
Halictus rubicundus
Heriades truncorum
Hylaeus dilatatus
Colletes daviesanus
Colletes fodiens
Colletes similis

Insectenplanten.nl 2003-2018