insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Insectenplanten.nl
Wildebijen.nl
Wildewespen.nl

Terug naar familie
Volgende plant
Vorige plant

familie:
naam:


bloeitijd:
hoogte:

bladvorm:

nummer:
Oec. flora:

Composieten
Jacobkruiskruid
Senecio jacobaea

juni-okt
30-70 cm

veerdelig

111012
© foto: Albert de Wilde

Omschrijving:
Jacobskruiskruid is tweejarig of overblijvend. De stengel is gegroefd en roodbruin. De gele hoofdjes met lintbloemen zijn 15-25 mm breed. De hoofdjes zitten in een dichte bloeiwijze. In het binnenland omgeven met lintbloemen, bij de ondersoort in de duinen ontbreken de lintbloemen (ondersoort dunensis). Wordt in het duingebied geplaagd door de zebrarups van de jakobsvlinder. De plant, maar ook de nectar is giftig (Pyrrolizidine-alkaloïden) voor gewervelde dieren.
  Stuifmeel: Nectar:


© foto: Albert de Wilde

kleur:
klasse (1-5):
dofgeel
2
kleur:
klasse (1-5):

?
stuifmeel kleur

pollenbeeld

  wordt bevlogen door: Kruiskruidzandbij
Grasbij
Tweekleurige koekoekshommel
Wormkruidbij
Duinzijdebij
Schorzijdebij
Pluimvoetbij
Gewone viltbij
Tronkenbij
Berijpte geurgroefbij
Zwartsprietwespbij
Variabele wespbij
Grote bloedbij
Zwarte bloedbij
Wafelbloedbij
Andrena denticulata
Andrena flavipes
Bombus bohemicus
Colletes daviesanus
Colletes fodiens
Colletes halophilus
Dasypoda hirtipes
Epeolus variegatus
Heriades truncorum
Lasioglossum albipes
Nomada flavopicta
Nomada zonata
Sphecodes_albilabris
Sphecodes niger
Sphecodes scabricollis

© Insectenplanten.nl 2003-2018