insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Insectenplanten.nl
Wildebijen.nl
Wildewespen.nl

Terug naar familie
Volgende plant
Vorige plant

familie:
naam:


bloeitijd:
hoogte:

bladvorm:

nummer:
Oec. flora:

Composieten
Akkerdistel
Cirsium arvense

juni-sept
50-130 cm

met stekels

111014
foto: H. Oude Essink

Omschrijving:
Akkerdistel is een overblijvend kruid met kruipende wortelstok. De stengel is bovenaan witviltig, de gekrulde veerspletige bladeren zijn grijsgroen. De bovenzijde is glad, de onderzijde witviltig. De rode, eironde hoofdjes zijn 8-12 mm breed.
  Stuifmeel: Nectar:
foto: Eric Lemmens

kleur:
klasse (1-5):

?
kleur:
klasse (1-5):

?
stuifmeel kleur

pollenbeeld

  wordt bevlogen door: Geriemde zandbij
Kleine harsbij
Gewone koekoekshommel
Aardhommel
Grote koekoekshommel
Tweekleurige koekoekshommel
Zwartsprietwespbij
Kortsprietwespbij
Gewone slobkousbij
Geriemde zandbij
Anthidium strigatum
Bombus campestris
Bombus terrestris
Bombus bohemicus
Bombus vestalis
Nomada flavopicta
Nomada fucata
Macropis europaea
  Wespen Veldwespen
Polistes

Insectenplanten.nl 2003-2023