insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Insectenplanten.nl
Wildebijen.nl
Wildewespen.nl

Terug naar familie
Volgende plant
Vorige plant

familie:
naam:


bloeitijd:
hoogte:

bladvorm:

nummer:
Oec. flora:

Composieten
Speerdistel
Cirsium vulgare

juni-augustus
50-130 cm

veerdelig met stekelige punten

111017
Speerdistel foto: Huib Koel

Omschrijving:
De stengel van de tweejarige Speerdistel, ( Cirsium vulgare) is zwak gegroefd, weinig vertakt en onregelmatig gedoornd. De hoofdjes zijn 3-5 cm lang, bloemkroon lichtpaars. Het omwindsel is bolvormig tot eirond. Algemeen voorkomende plant langs wegen en dijken. Ook in de duinen. Plaatselijke namen: dikkop, breedkop, breedbol. De naam putterstekel wijst op de fouragerende puttertjes of distelvinken die zich met de zaden graag voedt.
  Stuifmeel: Nectar:
foto:

kleur:
klasse (1-5):

?
kleur:
klasse (1-5):

?
stuifmeel kleur

pollenbeeld

  wordt bevlogen door: Distelbehangersbij
Grote bloedbij
Megachile ligniseca
Sphecodes_albilabris

Insectenplanten.nl 2003-2023