insectenplanten.nl Insectenplanten

overzicht van waardevolle planten
voor solitaire en sociale bijen en wespen, vlinders of zweefvliegen.
Pluimvoetbij - Jeroen de Rond

Insectenplanten.nl
Wildebijen.nl
Wildewespen.nl

Terug naar familie
Volgende plant
Vorige plant

familie:
naam:


bloeitijd:
hoogte:

bladvorm:

nummer:
Oec. flora:

Composieten
Heelblaadjes
Pulicaria dysenterica

juli-augustus
60-90 cm

lancetvormig

111023
Heelblaadjes met Peen
foto's: Paul Busselen

Omschrijving:
Van Heelblaadjes (Pulicaria dysenterica) is de naar boven wollige stengel rijk vertakt. Vertakkingen ontstaan in de oksels van de lancetvormige bladen, die een hartvormige voet hebben en stengelomvattend zijn. De onderkant van de bladen is grijs viltig.
De bloemhoofdjes zijn vrij groot met wijd uitstaande, dooiergele lintbloemen.
Heelblaadjes komt vrij algemeen voor op vochtige plaatsen aan wegen en langs sloten. Ook in de duinen.

Het is een overblijvende plant, waarvan de blaadjes worden gebruikt bij kneuzingen en verwondingen (heling). Ook werden ze als thee gegeven bij borstaandoeningen.

Een goede insectenplant - stuifmeel en nectar - voor de zomersoorten.
  Stuifmeel: Nectar:Schorzijdebij op heelblaadjes
foto: Huib Koel

kleur:
klasse (1-5):

4
kleur:
klasse (1-5):

4
stuifmeel kleur

pollenbeeld

  wordt bevlogen door: Kleine sachembij
Wormkruidbij
Duinzijdebij
Schorzijdebij
Zuidelijke zijdebij
Slanke kegelbij
Braamtronkenbij
Tronkenbij
Tuinbladsnijder
Zwartsprietwespbij
Gedoornde slakkenhuisbij
Geelgerande tubebij
Anthophora bimaculata
Colletes daviesanus
Colletes fodiens
Colletes halophilus
Colletes similis
Coelioxys elongata
Heriades rubicola
Heriades truncorum
Megachile centuncularis
Nomada flavopicta
Osmia tridentata
Stelis punctulatissima

Insectenplanten.nl 2003-2023